Zeitschrift

Uniwersytet Zielonogórski (seit 2007)

In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką (12, 2018)

Abkürzung IG
Herausgeber Uniwersytet Zielonogórski
Frequenz jährlich

ISSN: 1899-2722

Ukazał się nowy tom czasopisma "In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką" (12, 2018) pod redakcją prof. Andrzeja Gillmeistra.


ARTYKUŁY

Tomasz Mróz, Likejon: szkoła Arystotelesa w Atenach i jej pozostałości

Hanna Appel, Emiliusz Paulus w podróży po Grecji

Marek Olędzki, Maroboduus Romanorum una hostis et amicus

Agnieszka Dziuba, Tyta Liwiusza „Dzieje rzymskie" hrabiego Ossolińskiego. Pierwszy polski przekład Ab urbe condita

Agata A. Kluczek, Conditores Urbis Romae, Liwiusz i rzymskie numizmaty

Małgorzata Pawlak, Ludy tubylcze w relacjach Liwiusza i Pompejusza Trogusa/Justyna o wyprawie do Italii Aleksandra z Epiru

Jakub Pigoń, Praefationes minores: prologi wewnętrzne w Ab urbe condita Liwiusza95

Joanna Karczewska, Dzieje Przytoku w średniowieczu

Małgorzata Konopnicka, Rodzina von Stentsch – właściciele Przytoku w XVI-XIX wieku

Robert Skobelski, Szkice z powojennych dziejów Przytoku

Katarzyna Adamek-Pujszo, Architektura dworu i pałacu w Przytoku

Grzegorz Ostrowski, Pomnik żołnierzy poległych w I wojnie światowej w Przytoku

Marek Budniak, Stalinowskie represje wobec Edwarda Kuli, nauczyciela historii, w świetle dokumentów Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

Rafał Brasse, Poetyckie marzenie Tadeusza Gajcego w konfrontacji z tradycją romantyczną i oceną pokolenia Kolumbów przez Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta

Mirosława Szott, Miejsca zapisane i przemilczane w poezji Ireny Dowgielewicz


ARTYKUŁY RECENZYJNE

Przemysław Szpaczyński, Porównanie Zygmunta III z Zygmuntem II Augustem

Przemysław Szpaczyński, Spór o królową Bonę


RECENZJE

Gender w przestrzeni akademickiej. Recenzja książki Agaty Zadykowicz-Skwirosz Genderowe nacechowanie języka w komunikacji akademickiej: analiza dyskursów akademickich w świetle strategii gender mainstreaming (Centrum Badań Europy Wschodniej UWM: Olsztyn 2016) (Magdalena Steciąg)

„Podróże kształcą, ale tylko wykształconych" (Katarzyna Meller)


SPRAWOZDANIA

Sympozjum naukowe „Rerum gestarum monumentis et memoriae. Tytus Liwiusz i jego dzieło w 2000. rocznicę śmierci" (Joanna Marciniszyn)

Konferencja międzynarodowa „Reception of Ancient Political Ideas and Models in Modern European Culture till the End of the 20th Century. Current Research and Future Perspectives" (Anna Droś, Lucyna Majewska, Katarzyna Turonek-Ostrowska)