28.03. bis 29.03.2019 in Kraków, Polen

III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Język a Media. Perspektywy oraz zagrożenia języka i komunikacji we współczesnych mediach"

Link zu diesem Eintrag: https://www.pol-int.org/de/node/7363

Wzorem poprzednich dwóch edycji, naszym celem jest stworzenie płaszczyzny dla merytorycznej dyskusji badaczy z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, a także dziennikarzy, politologów, socjologów, antropologów. Interesuje nas szerokie ujęcie badawcze języka i komunikacji w mediach oraz analiza ich wszelkich przejawów; zarówno rozważania teoretyczno-metodologiczne, jak i analizy materiałowe konkretnych przypadków.

W ramach konferencji pragniemy objąć refleksją m.in. następujące zagadnienia:

1. Współczesne obszary dyskursu medialnego.

2. Język i komunikacja w mediach - perspektywa genologiczna i aksjologiczna.

3. Bariery i zagrożenia dla języka i komunikacji we współczesnych mediach.

4. Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów.

5. Medialne obrazy świata.

6. Polszczyzna w Internecie. Frazeologia w nowych mediach.

7. Media jako praktyki społeczne. Użytkowanie a/i kompetencje medialne.

8. Nowa komunikacja: social media, blogosfera, Facebook, Twitter, itp.

9. Public relations i ich przejawy językowe w przestrzeni medialnej.

10. (R)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach.

Na zgłoszenia czekamy do 1 marca 2019 r. W załączeniu karta zgłoszenia.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. Członkowie PTKS 360 zł.

Koszty konferencji obejmują udział w konferencji oraz druk artykułu (po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji wydawniczych) w monografii wieloautorskiej.

Kontakt

Agnieszka Walecka-Rynduch
ul. Podchorążych 2, Kraków