Sammelband

Karolina Prykowska-Michalak (2012)

Kurtyna w górę! Relacje między teatrem polskim a teatrem niemieckim po 1990 roku

Verlag Uniwersytetu Łódzkiego
Erscheinungsort Łódź
Seitenzahl(en) 238
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-7525-799-1

Polsko-niemieckie stosunki teatralne ostatnich dwudziestu lat są przedmiotem badań Karoliny Prykowskiej-Michalak, która w swojej rozprawie skrupulatnie śledzi polską oraz niemiecką prasę fachową i codzienną, co pozwala przedstawić i omówić wzajemne relacje. Autorka posługuje się przy tym metodą transferu kultury. Wybór tej metody, mało w polskiej teatrologii znanej, jest niezwykle zasadny, gdyż pozwala w badaniach międzykulturowych na prześledzenie drogi, okoliczności i motywów wzajemnych wpływów, nie pozostając obojętnym na ich polityczny i społeczny kontekst. Stąd też we wprowadzeniu dużo miejsca poświęcono nakreśleniu tego kontekstu. Wyjaśnione zostało pojęcie „żelaznej kurtyny", autorka kreśli mentalną mapę Europy (z jej podziałem na Europę Wschodnią, Zachodnią oraz Środkową, czy też Środkowo-Wschodnią) oraz przywołuje najważniejsze wydarzenie historyczne w relacjach między obu narodami. W dalszej części wprowadzenia przedstawiono samą metodę transferu kultury (Espagne, Werner), co jest o tyle zasadne, iż jak wspomniałam, jest ona w polskich badaniach teatrologicznych mało obecna, a z taką konsekwencją zastosowana zostaje po raz pierwszy, za co autorce należą się słowa uznania. Praca Prykowskiej-Michalak stanowić może tym samym inspirację do dalszych badań teatrologicznych z zastosowaniem tej metody, tym bardziej że autorka w przekonujący sposób pokazuje zasadność i możliwości jej zastosowania do badania polsko-niemieckich (ale nie tylko) relacji teatralnych.