Sammelband

Karolina Prykowska-Michalak red. (2016)

System organizacji teatrów w Europie

Verlag Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 334
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-63276-62-1

Współczesna teatrologia niewątpliwie „zmierza w stronę interdyscypliny o rozumiejąco-krytycznym charakterze i buduje płaszczyzny międzydyscyplinarnego, różno – paradygmatycznego dyskursu", jak mówiła Dobrochna Ratajczakowa podczas I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych w 2013 roku. Potwierdzeniem tej tezy może być niniejszy tom stanowiący podsumowanie badań w ramach projektu zatytułowanego „Rozwój systemów organizacji teatrów w Unii Europejskiej". Publikacja prezentuje cztery bloki zagadnień wskazujące na różnorodne modele polityki kulturalnej funkcjonujące obecnie w Europie. Część pierwsza to najbardziej popularny, a jednocześnie słabo zdefiniowany model decentralistyczny, wprowadzony w okresie powojennym w polityce kulturalnej Francji a także sukcesywnie wdrażany w Polsce od lat pięćdziesiątych.

Jako dążący ku pluralizmowi wskazany został brytyjski model organizacji teatrów. Jest on organizmem niezwykle dynamicznie rozwijającym się, niereplikowanym w kolejnych częściach zjednoczonego królestwa. Inaczej sprawa ma się w krajach o federalnym systemie politycznym, takich jak Niemcy, Austria czy Szwajcaria. Choć w każdym z wymienionych państw istnieją znaczące różnie w organizacji teatrów, to jednak widoczna jest silna autonomia lokalnych struktur.

O organizacji teatrów w krajach nordyckich pisze się w Polsce niewiele, dlatego artykuły tej części wprowadzają czytelnika nie tylko w samą istotę systemu teatralnego opartego na stabilnych rządach socjaldemokracji. Ostatnia część to opis systemów teatralnych w krajach Europy Środkowej takich jak: Czechy, Litwa czy Słowenia.