Zeitschrift

Stowarzyszenie Czasu Kultury (seit 2018)

Czas Kultury 2/2018

Frequenz

ISSN: 0867-2148

Kontestacje '68

Rok 1968 nie tylko symbolicznie otworzył nową epokę. Alternatywne myślenie, działanie i tworzenie zaczęły zmieniać miejsca tak różne jak Japonia, Norwegia, Słowenia czy USA. Z perspektywy 50 lat przyglądamy się dziedzictwu tamtych kontestacji i ich aktualnemu znaczeniu dla polityki, sztuki i życia społecznego, odległemu od płytkiej nostalgii i barwnego folkloru. Pod drukiem jest plaża! Bądźcie czytelnikami, żądajcie niemożliwego!

Waldemar Kuligowski, Magdalena Radomska – redaktorzy prowadzący

Postmodernizm i neoawangarda

Autorzy skupiają się na rozmaitych aspektach i możliwościach przywracania antynormatywnych znaczeń neoawangardy towarzyszącej rewolucyjnym latom 60. i 70. Zajmują ich czasy określane mianem postmodernizmu, które, w krytycznych ujęciach spadku kontrkultury, opisane zostały jako sztuka późnego kapitalizmu – utowarowiona, nieniosąca więc ze sobą dłużej jakichkolwiek emancypacyjnych treści.

Joanna Orska – redaktorka prowadząca

(Ze strony internetowej wydawcy.)