Monographie

Marian Grzegorz Gerlich (2010)

„My prawdziwi Górnoślązacy...”. Studium etnologiczne

Verlag Wydawnictwo DiG
Erscheinungsort Warszawa
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-7181-651-2

Autor koncentruje się na kulturowym aspekcie transformacji ustrojowej (lata 1989-2004) widzianej z perspektywy śląskiej ludności rodzimej. Dysponując warsztatem etnografa, socjologa i etnologa prezentuje interdyscyplinarne ujęcie problemu górnośląskiej tożsamości. Książka opiera się na szerokich badaniach empirycznych, w tym relacjach ponad 300 rozmówców, do których udało się dotrzeć autorowi.

(Od wydawcy)

  • „My prawdziwi Górnoślązacy...”. Studium etnologiczne

    Rezensiert von M.A. Anna Muś