Sammelband

Krzysztof Malicki, Krzysztof Piróg (2016)

Postawy młodzieży ponadgimnazjalnej wobec przeszłości i historii Polski XX wieku

Verlag Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 274
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-7683-125-1

Interesujące wyniki przynosi analiza odpowiedzi na pytania z wykorzystaniem materiałów wizualnych, najczęściej dobrze zakorzenionych w świadomości społecznej i stanowiących konieczne obrazy związane z ważnymi okresami historii XX wieku. Według 18,8% respondentów zdjęcie sowieckiego żołnierza wieszającego radziecką flagę na Reichstagu wykonano podczas powstania warszawskiego. W przedstawionej na zdjęciu umundurowanej postaci gen. Wojciecha Jaruzelskiego 23,7% uczniów rozpoznało postać Edwarda Gierka lub Władysława Gomułki. Według 15,9% uczniów kościół mariacki w Krakowie to przykład budowli odbudowanej ze zniszczeń po II wojnie światowej. […] Mając na uwadze edukację w zakresie historii (zarówno szkolną, jak i pozaszkolną) wydaje się, że najbardziej pożądane byłoby kreowanie postaw, które potrafią łączyć zainteresowanie faktograficzną wiedzą z szerszą refleksją nad relacjami i zależnościami pomiędzy teraźniejszością i przeszłością oraz takich, które emocjonalne sądy i dyspozycje do zachowań (przedmiotem których jest historia w swych różnorodnych postaciach) potrafią łączyć z faktograficzną i rzetelną wiedzą historyczną […]. Oznacza to zwrócenie szczególnej uwagi na postawy monumentalno-historyczne (niestwierdzone w zbyt szerokim stopniu w trakcie badania) oraz postawy pełne.

(Informacje od wydawnictwa)