Sammelband

Adam Redzik (red.) (2017)

Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie

Verlag Wydawnictwo Wysoki Zamek
Erscheinungsort Kraków
Seitenzahl(en) 1312
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-947365-7-6

Drugie, limitowane wydanie historii Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1661 - 1946 r. Jest to pierwsza od 1894 r. próba pełnego przedstawienia dziejów jednego z najważniejszych uniwersytetów w historii polskich.

W Polsce międzywojennej funkcjonowało pięć uniwersytetów państwowych (Kraków, Lwów, Poznań, Warszawa i Wilno) i dwa prywatne (Lublin i Warszawa) oraz liczne wyższe szkoły profilowane. W bardzo wielu dziedzinach nauki stale dominował jednak Lwów – doskonałymi przykładami jest matematyka, filozofia, antropologia, wiele dyscyplin medycznych czy nauki prawne. Do dziś znana jest lwowska szkoła matematyczna Stefana Banacha, szkoła filozoficzna Kazimierza Twardowskiego, szkoły historyczne, humanistyczne, medyczne, czy osiągnięcia naukowe i kodyfikacyjne lwowskich jurystów.

Książka napisana została przez grono naukowców specjalizujących się w dziedzinie historii poszczególnych nauk omawianych w książce: nauki przyrodnicze i ścisłe – Roman Duda, Andrzej Kajetan Wróblewski, teologia – ks. Józef Wołczański, prawo – Adam Redzik, medycyna – Wanda Wojtkiewicz-Rok, oraz historiografia – Łukasz Tomasz Sroka, Marian Mudryj, a całość spięta narracją redaktora tomu.

Układ książki i jej treść – wyjątkowo bogato zilustrowana unikalnymi fotografiami – a także sposób narracji powodują, że zajmie ona trwałe miejsce w literaturze dotyczącej dziejów nauki polskiej i dziejów Lwowa.

Spis treści:

Rozdział I - Zarys historii Uniwersytetu Jana Kazimierza

Rozdział II - Wydział Teologiczny

Rozdział III - Wydział Prawa

Rozdział IV - Wydział Humanistyczny

Rozdział V - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Rozdział VI - Wydział Lekarski

Rozdział VII - Spór o ukraiński uniwersytet we Lwowie na przełomie XIX i XX stulecia i Ukraiński [Tajny] Uniwersytet lat 1921–1925

Rozdział VIII - Uniwersytet Lwowski w latach 1939-1946


(Informacje ze strony wydawnictwa)