Górny Śląsk z Powietrza

W ramach polsko-niemiecko-czeskiej współpracy powstaje przyczynek do wizualnej historii transkulturowego krajobrazu przemysłowego i kulturowego Górnego Śląska. Projekt opiera się zarówno o historyczne ukośne i pionowe zdjęcia lotnicze ze Zbiorów Naukowych Instytutu Herdera z lat 1920-1945, jak i o współczesne ukośne zdjęcia lotnicze berlińskiego fotografa Thomasa Voßbecka, uznanego specjalisty od fotografii przemysłowej.

Pomysł projektu powstał na kanwie wcześniejszych projektów książkowych i wystawowych Instytutu Herdera, skupiających się na przedstawieniu historycznych zdjęć lotniczych ważnych dla dziejów Europy Środkowej, a szczególnie niemieckich i polskich, miast Wrocławia/Breslau i Gdańska/Danzig. W ramach obecnego projektu powstają dwa trójjęzyczne albumy (niemiecki / polski / czeski). Tom pierwszy będzie zawierał fotografie historyczne, w drugim znajdą się natomiast aktualne zdjęcia lotnicze. Zdjęciom w obydwu tomach będzie towarzyszyć dokumentacja i opisy. Ponadto zdjęcia lotnicze wraz z dalszymi materiałami zostaną zaprezentowane na wystawie wykonanej przez Muzeum Śląskie w Katowicach, która będzie prezentowana w różnych miastach górnośląskich, a następnie także czeskich i niemieckich.

Praca nad historycznym i współczesnym materiałem zdjęciowym umożliwia nowe spojrzenie na zjawisko trwania kultury materialnej w zmieniających się kontekstach politycznych i społecznych poprzez dotychczas pomijane materiały źródłowe. W idealnym wypadku, połączenie podejść takich dyscyplin jak kulturoznawstwo, nauki społeczne, historia i historia sztuki na poszczególne warstwy czasu, umożliwi wypracowanie nowych form narracji i prezentacji historii Górnego Śląska.

Kontakt

Dariusz Gierczak
Gisonenweg 5-7, 35037 Marburg