Sammelband

Krzysztof Fiołek (red.) (2014)

Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863–1914

Verlag Wydawnictwo Universitas
Erscheinungsort Kraków
Seitenzahl(en) 640
Sprache Polnisch

ISBN: 97883-242-2615-3

Bohaterami Literatury niewyczerpanej są nieco już zapomniani pisarze, współtworzący w latach 1863-1914 historię polskiej literatury. Dziś są postaciami z tła epoki, choć niejednokrotnie cieszyli się autentyczną sławą w swoim czasie. Na plan pierwszy wysuwają się tu twórcy rzadko trafiający nawet na listę lektur uzupełniających. Stąd rodzi się potrzeba przypomnienia wielu nazwisk dla dopełnienia obrazu literatury polskiej w drugiej połowie XIX wieku i na początku wieku XX. Zadania tego podjęli się badacze z różnych ośrodków akademickich – obok profesorów również młodsi pracownicy i doktoranci. Idea doczytania twórców funkcjonujących jedynie w pogłębionej analizie historycznoliterackiej epok pozytywizmu i Młodej Polski połączyła trzy pokolenia polonistów. Przedstawili wyniki swoich badań nad mniej znanymi pisarzami. O wielu z nich już od dawna nie pisano, więc siłą rzeczy ukazują się nam w nowych kontekstach i skojarzeniach. (Krzysztof Fiołek, Słowo od redaktora)

Spis treści

  • Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863–1914

    Rezensiert von Dr. Milosz K. Cybowski