Sammelband

Dawid Keller i Sebastian Rosenbaum (2017)

Wielka Wojna z Górnym Śląskiem w tle. Źródła – muzealia – projekty badawcze

Verlag Instytut Pamięci Narodowej
Erscheinungsort Katowice / Warszawa
Seitenzahl(en) 222
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-8098-098-3

Pierwsza wojna światowa jest zjawiskiem, którego badanie na gruncie historiografii regionalnej i tematyzowanie w ramach regionalnej działalności muzealnej wydaje się ze wszechmiar pożądane, bynajmniej nie tylko ze względu na trwający wciąż setny jubileusz tego konfliktu. Wydarzenie to należy wszak do przełomowych momentów w dziejach świata, a jego wpływ na historię Górnego Śląska nie powinien być pomijany czy minimalizowany w kulturze pamięci i w badaniach tylko z tej przyczyny, że na górnośląskim terytorium w latach 1914–1918 nie toczyły się walki. Książka niniejsza, przynosząca co prawda materiał cząstkowy, przyczynkarski, pomyślana jest jako kolejny wkład w rozważania o górnośląskich aspektach „prakatastrofy XX wieku".