Sammelband

Michał Lis, Łucja Jarczak, Leokadia Drożdż (red.) (2013)

Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku

Verlag Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
Erscheinungsort Opole
Seitenzahl(en) 172

ISBN: 978-83-7126-299-9

Spis treści:

Michał Lis, Leokadia Drożdż, Łucja Jarczak – Wprowadzenie

Marie Gawrecká, Dan Gawrecki – Język – szkoła – ruch narodowy (kilka uwag)

Bogdan Cimała – Możliwość kształcenia się w języku polskim w rejencji opolskiej w okresie międzywojennym

Stanisława Sochacka – Pragmatyczna działalność urzędowych organów nazewniczych w Polsce w okresie powojennym

Gero Lietz – Ideologisch motivierte Ortsnamenkonflikte. Beispiele aus Deutschland und Polen

Józef Szymeczek – Stosowanie Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych w Republice Czeskiej

Christian Zschieschang – Die Ortsnamen östlich der Neiße als Spiegel der politischen Veränderungen im 19. und 20. Jahrundert. Mit Miszellen zur gegenwärtigen Situation sorbischer Namen in Deutschland

Monika Choroś – Zróżnicowanie motywacyjne tzw. chrztów nazewniczych w niemieckiej części Śląska w okresie międzywojennym

Bernard Linek – Zmiany nazewnictwa osobowego na Górnym Śląsku w okresie cesarstwa (casus adwokata Mariana Różańskiego)

Łucja Jarczak – Zmiany nazw miejscowych w górnośląskiej części województwa śląskiego w świetle polityki językowej (1922–1939)

Leokadia Drożdż – Nazwy miejscowe w „Zwrocie"

Michał Lis – Język mieszkańców Górnego Śląska z perspektywy polskiej i niemieckiej


Summary
Zusammenfassung
Noty o autorach


  • Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku

    Rezensiert von Dr. Mark Brüggemann