Sammelband

Alina Molisak, Danuta Sosnowska, Jagoda Wierzejska (2017)

Turystyka i polityka. Ideologie współczesnych opowieści o przestrzeniach

Verlag Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 266
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-65667-30-4

Tytuł tomu zbiorowego, który trafia do rąk czytelnika – Turystyka i polityka – wskazuje na dwa główne obszary zainteresowania autorek i autorów tekstów składających się na niniejszą publikację. Odniesienie do turystyki sygnalizuje wspólny przedmiot analizy, jakim jest wolicjonalne doświadczenie podróży, choć sama podróż może przybierać najróżniejsze kształty. Złożą się na nią sentymentalne lub tragiczne peregrynacje do miejsc związanych z historią rodzinną i/lub narodową, turystyczne doświadczenia obejmujące piesze czy rowerowe wyprawy, zachęcające do podróży oferty autorów przewodników i albumów reklamujące miejsca i przestrzenie o wielonarodowej historii kulturowej, społecznej i politycznej itd. Obszar, po którym poruszają się bohaterowie, wpisuje się w region określany jako Europa Środkowo-Wschodnia. Różne są intencje, z którymi protagoniści ukazani w tekstach podejmują podróż: czasem to powrót do miejsc rodzinnych przeoranych przez historię, czasem zwiedzanie miasta czy ciekawych kulturowo obszarów, czasem chęć zrozumienia tekstu będącego zapisem podróży, a zarazem bunt przed narzucaną odgórnie metodą badawczą, czasem projekt naukowy. (…) Drugi człon tytułu książki – polityka – odnosi się do różnych form upolitycznienia przestrzeni i jej reprezentacji.

(Ze strony internetowej wydawcy.)