Monographie

Tomasz Studzieniecki (2015)

Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej – ujęcie podmiotowe, przedmiotowe i przestrzenne

Verlag Academia Europa Nostra
Erscheinungsort Lubieszynek
Seitenzahl(en) 200
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-927537-6-6

Dr Tomasz Studzieniecki pragnie poinformować, iż ukazała się najnowsza publikacja pt. "Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej - ujęcie podmiotowe, przedmiotowe i przestrzenne", którą napisał pod recenzją Profesor dr hab. Barbary Marciszewskiej oraz Profesora dr hab. Tadeusza Palmowskiego.
"Europejskie ugrupowania Współpracy terytorialnej stanowi przełomowy instrument prawny Unii Europejskiej, umożliwiający państwom, jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotmo na prowadzenie efektywniejszej i skuteczniejszej współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzynarodowej. EUWT jest pierwszą tego typu instytucją, ktora posiada europejską osobowość prawną i zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie przyznawanym na mocy prawa unijnego i krajowego.".

  • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej – ujęcie podmiotowe, przedmiotowe i przestrzenne

    Rezensiert von Dr. Marcin Krzymuski