Sammelband

Marek Bednarski (red.) (2016)

Wynagrodzenia w Polsce. Przesłanki i hamulce wzrostu

Verlag IPiSS
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 122
Reihe Studia i Monografie
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-64581-13-7

Powszechny jest pogląd, że wynagrodzenia w Polsce są niższe od uzasadnionych sytuacją ekonomiczną. W prezentowanej książce autorzy starają się zweryfikować tę opinię, biorąc pod uwagę ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania wynagrodzeń a także prowadząc odpowiednie porównania międzynarodowe. Sformułowana diagnoza pozwala zaprezentować instrumenty, których użycie wpłynie, w ramach istniejących możliwości, na pożądany wzrost wynagrodzeń.