Sammelband

Damian Guzek, Patrycja Szostak, Dagmara Głuszek-Szafraniec (2015)

Medialna abdykacja. Od ustąpienia Benedykta XVI do wyboru papieża Franciszka. Analiza wydarzeń medialnych w publikacjach prasy niemieckiej, polskiej i rosyjskiej

Verlag Księgarnia Akademicka
Erscheinungsort Kraków
Seitenzahl(en) 260
Sprache Polnisch

ISBN: 9788371648847

Mamy przyjemność poinformować, że nakładem Wydawnictwa „Śląsk" ukazała się monografia Medialna abdykacja. Od ustąpienia Benedykta XVI do wyboru papieża Franciszka. Analiza wydarzeń medialnych w publikacjach prasy niemieckiej, polskiej i rosyjskiej autorstwa dr. Damiana Guzka, dr Patrycji Szostok z Zakładu Dziennikarstwa oraz dr Dagmary Głuszek-Szafraniec z Zakładu Komunikowania Międzynarodowego i Systemów Medialnych INPiDz. Praca stanowi analizę porównawczą ustąpienia Benedykta XVI oraz wyboru Franciszka na łamach niemieckich, polskich i rosyjskich dzienników. W oparciu o szeroki materiał empiryczny autorzy wskazują w niej dominujące tendencje w relacjonowaniu omawianych wydarzeń religijnych oraz zgodność tych relacji z przepisami prawa kanonicznego. Publikacja obrazuje również stan dziennikarstwa w poszczególnych krajach, akcentując zwłaszcza wysokie standardy obowiązujące w tej materii w Niemczech.