Zeitschriftenaufsatz

Monika Płatek (2016)

Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalnosci przerywania ciąży

Seitenzahl(en) 57

ISSN: 978-83-7689-298-6

Przedmiotem opinii prawnej jest projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r. nr 17, poz. 78 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zm.) [dalej: projekt]. Obowiązująca ustawa nosi nazwę ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży [dalej: ustawa o planowaniu rodziny].