Ostatni artykuł w Salonie "Interdyscyplinarne wymiary energii i środowiska w Europie Środkowej"

Drodzy Użytkownicy i Użytkowniczki Pol-Int,

W kwietniu 2016 otworzyliśmy dla Was na naszej stronie internetowej Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int) „Salon" jako miejsce do dyskusji na wybrane tematy. Tworząc ten interaktywny, trójjęzyczny blog naukowy, który umożliwia związanym ze studiami o Polsce badaczom dyskutowanie i wiązanie ze sobą poszczególnych tematów ponad językowymi, narodowymi i pokoleniowymi granicami, odpowiedzieliśmy na życzenie wielu badaczy Polski oraz osób nią zainteresowanych. Przegląd treści Salonu znajduje sie tutaj. Ucieszy nas każdy feedback na jego temat, każda krytyka lub pochwała oraz nowe pomysły na jego rozwój. Prosimy o kontakt pod adresem salon@pol-int.org.

Salon cyfrowy: ponad 100 różnych wpisów na temat energii i środowiska

W przyszłości w różnych odstępach czasu i przez określony okres będziemy zajmować się wybranymi tematami i przedstawiać je z możliwie różnych perspektyw. Pierwszym tematem Salonu w 2016 roku były „Interdyscyplinarne wymiary energii i środowiska w Europie Środkowej". Od kwietnia do października zajmowaliśmy się tym niezwykle aktualnym i kontrowersyjnym tematem, starając się jednocześnie zwrócić na niego uwagę możliwie szerokiej publiczności nie tylko w Polsce i w Niemczech. W ponad 100 artykułach różni autorzy i autorki zmierzyli się ze stanem najnowszych badań oraz debaty publicznej na temat polityki klimatycznej, bezpieczeństwa energetycznego i źródeł energii, polityki ekologicznej, ruchów społecznych, ochrony zwierząt i środowiska czy wyludniania się miast. Dyskusje dopełniło zestawienie różnych publikacji, portali internetowych, blogów i inicjatyw. W centrum uwagi stało zawsze interdyscyplinarne podejście do omawianych tematów oraz świeże spojrzenie na nie. Wszystkie artykuły znajdują się tutaj.

Salon analogowy: „Life is live“

W tym roku udało nam się wzbogacić artykuły w cyfrowym Salonie rozmowami „na żywo", które odbyły się w ramach trzech spotkań w „Salonie analogowym".

Zdjęcie: Katarzyna Mazur

Zdjęcie: Katarzyna Mazur

"Polska polityka klimatyczna"

W polsko-niemieckiej księgarni „buch|bund" w Berlinie dyskutowaliśmy 12 maja wraz z dr. Andrzejem Ancygierem (Wolny Uniwersytet w Berlinie, Climate Analytics), Iwoną Jakuszko-Dudką (Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie) i z dr Gabrielą Michałek (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Lipsk) o przyszłości polskiej polityki klimatycznej. Dyskusję poprowadził Andrzej Ceglarz (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung). Sprawozdanie i zdjęcia ze spokania dostępne są tutaj.

Zdjęcie: Katarzyna Mazur

Zdjęcie: Katarzyna Mazur

„Razem czy osobno?" - 25 lat polsko-niemieckiej współpracy w zakresie energetycznym

24 czerwca Pol-Int wraz z Niemieckim Instytutem Badań nad Gospodarką (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung - DIW) w Berlinie zorganizował dyskusję na temat: „Razem czy osobno?" - 25 lat polsko-niemieckiej współpracy w zakresie energetycznym: Między Energiewende a bezpieczeństwem energetycznym. 25 rocznica podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie stała się doskonałą okazją do krytycznej oceny polsko-niemieckiej współpracy w zakresie polityki energetycznej oraz zastanowić się nad jej przyszłością. Po krótkim wykładzie wprowadzającym dr Franziski Holz (Niemiecki Instytut Badań nad Gospodarką w Berlinie) publiczność dyskutowała z dr. Severinem Fischerem (Eidgenössisch Technische Hochschule Zürich), Fabianem Joasem (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, doradca Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii, Berlin), dr. Mariuszem Ruszelem (Politechnika Rzeszowska) oraz Agatą Staniewską (Konfederacja Lewiatan, Warszawa). Rozmowę prowadziła dr Gabriela Michałek (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Lipsk). Sprawozdanie, zdjęcia oraz nagranie ze spotkania dostępne są tutaj.

Zdjęcie: Dorothea Traupe

Zdjęcie: Dorothea Traupe

„Przyszłość polskiego sektora energetycznego"

„Przyszłość polskiego sektora energetycznego" była tematem trzeciego spotkania, które 20 października odbyło się na Uniwersytecie Łódzkim. Dyskutowali w nim Michał Ćwil (PIGEOR), prof. dr Władysław Mielczarski (Politechnika Łódzka), dr Mariusz Ruszel (Politechnika Rzeszowska), Aleksander Śniegocki (WiseEuropa, Warszawa). Sprawozdanie ze spotkania dostępne jest tutaj.

„Zielona rewolucja na szczeblu lokalnym” - Podróż studyjna na Dolny Śląsk dla studentów oraz młodych ekspertów

Podczas wyjazdu studentów i młodych ekspertów „Zielona rewolucja na szczeblu lokalnym" na Dolny Śląsk, który odbędzie się w terminie 9-10 marca 2017, temat tegorocznego Salonu będzie mógł zostać pogłębiony jeszcze raz. Więcej informacji znajduje się tutaj. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do 12 lutego 2017 pod adres salon@pol-int.org.

Wasze zaangażowanie – nasze podziękowanie

Pragniemy serdecznie podziękować autorom oraz wszystkim zaangażowanym, którzy wnieśli swój wkład zarówno w treść jak i organizację Salonu! W szczególności Falkowi Flade (Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce, Frankfurt nad Odrą), Andrzejowi Ceglarzowi (Forschungszentrum für Klimapolitik, Berlin) oraz dr Gabrieli Michałek (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Lipsk) dziękujemy za zaangażowanie i doskonałą współpracę. Ich ogromna wiedza z zakresu energetyki i środowiska bez wątpienia przyczyniła się do powodzenia tegorocznego Salonu.

Cieszymy się na każdy feedbeck na temat Salonu, każdą krytykę lub pochwałę oraz wszelkie nowe pomysły. Prosimy o kontakt pod adresem: salon@pol-int.org.

Partnerzy i Sponsorzy

Za wsparcie finansowe Salonu dziękujemy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki oraz Fundacji Sanddorf. Za możliwość ponownego wykorzystania i opublikowania na Pol-Int tekstów dziękujemy redakcji Länderanalysen Polen, Fundacji Heinricha Bölla oraz Fundacji Konrada Adenauera, a także Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmsztacie, polskiemu Centrum Informacji o Rynku Energii i polskiej organizacji pozarządowej Krakowski Alarm Smogowy.

To nie koniec!

Również w przyszłości zamierzamy dyskutować z Wami zarówno w cyfrowym jak i analogowym Salonie. W 2017 roku będziemy zajmować się tematem „Migracje". Również tutaj zdajemy się i liczymy na Wasze zaangażowanie! Ucieszą nas wszelkie pomysły i propozycje ekspertów lub ciekawych artykułów oraz propozycje współpracy. Czekamy na maile pod adresem salon@pol-int.org. Może macie ochotę na dłużej zaangażować sie w nasz naukowy blog? Cieszymy się na każdy rodzaj wsparcia podczas konceptualnego przygotowania, organizacji i realizacji następnego Salonu!