Sammelband

Michał Lis (2016)

Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim 1989-2014. Z bagażem przeszłości w realiach współczesności

Verlag Wydawnictwo Instytut Śląski
Erscheinungsort Opole
Seitenzahl(en) 186
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-7126-322-4

Książka ukazuje kształtowanie się współżycia na Śląsku Opolskim mieszkańców o różnych korzeniach etnicznych i kulturowych w warunkach demokratycznego państwa. W pięciu rozdziałach:
I. Ludność rodzima jako baza społeczna mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim,
II. Opcja niemiecka na Śląsku Opolskim,
III. Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w warunkach normalizacji stosunków polsko-niemieckich i regulacji traktatowych,
IV. Mniejszość niemiecka współgospodarzem regionu,
V. Głos w kraju.
Autor poddaje analizie bazę społeczną mniejszości niemieckiej, legalizację działalności mniejszości, budowę struktur organizacyjnych mniejszości oraz mniejszość jako współgospodarza regionu, a także rolę reprezentacji w parlamencie.