09.03. bis 10.03.2017 in Wałbrzych, Polen

„Zielona rewolucja na szczeblu lokalnym?” - Podróż studyjna na Dolny Śląsk dla studentów oraz młodych ekspertów

Link zu diesem Eintrag: https://www.pol-int.org/de/node/5265

Polska należy do krajów o najwyższym poziomie zanieczyszczenia powietrza w Europie. Na poziomie centralnym brak jest długofalowych pomysłów, jak przeciwdziałać zanieczyszczeniu powietrza i smogowi, pokrywającemu setki polskich miast. Nieco inny obraz prezentuje się na szczeblu lokalnym: gminy starają się wdrażać dopasowane do lokalnych warunków rozwiązania przyjazne dla zdrowia i środowiska, do głosu coraz wyraźniej dochodzą organizacje pozarządowe. Jak wygląda to w praktyce? Jakie wyzwania stoją przed lokalnymi aktorami? Jak układa się współpraca z innymi samorządami i wyższymi szczeblami zarządzania w Polsce?

W ramach „Salonu" platformy internetowej Pol-Int www.pol-int.org chcielibyśmy wspólnie odpowiedzieć na powyższe pytania. W dniach 9-10 marca 2017 r. organizujemy podróż studyjną na Dolny Śląsk, gdzie spotkamy się z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz Dolnośląskiego Alarmu Smogowego. Dodatkowym celem podróży będzie wizyta w Starej Kopalni w Wałbrzychu – mieście o górniczej przeszłości, które obecnie kreuje markę miasta przyjaznego środowisku.

Wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką zapraszamy do wzięcia udziału! Prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 12.2.2017 r. pod adres salon@pol-int.org.

Dzięki wsparciu Fundacji Sanddorf ponosimy koszty zakwaterowania i wyżywienia, jedyne koszty przewidziane dla uczestników to podróż do Wrocławia oraz podróż powrotna do miejsca zamieszkania. Podróż zaczyna się 9.3.2017 r. o godz. 12:00 we Wrocławiu, a kończy się 10.3.2017 r. o godz. 18.00 również we Wrocławiu. Dokładny plan podróży prześlemy po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń. Jedynym wymaganiem dla uczestników jest znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1/B2, ponieważ cały program odbędzie się w języku angielskim.

Kontakt

Dorothea Traupe