Sammelband

Jerzy Fiećko, Jens Herlth, Krzysztof Trybuś (2014)

Katastrofizm polski w XIX i XX wieku: Idee, obrazy, konsekwencje

Verlag Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”
Erscheinungsort Poznań
Seitenzahl(en) 316
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-61573-63-0

Na książkę składa się zbiór odkrywczych, inspirujących, świetnie napisanych szkiców, które dają bardzo rozległe wyobrażenie o zasadniczych inkarnacjach i głównych problemowych uwikłaniach katastrofizmu polskiego w literaturze XIX i XX wieku.

Z recenzji prof. dra hab. Jacka Brzozowskiego

W ostatnich latach można było obserwować znaczące rozszerzanie się stosowania terminu „katastrofizm" w dyskursie krytycznym oraz literaturoznawczym: pisze się najczęściej o katastrofizmie romantyków, a także o katastrofizmie w najnowszej literaturze polskiej. Również dyskursowi politycznemu w Polsce ostatnich lat nie są obce pewne toposy katastroficzne. Niezbędne wydało się więc zmodyfikowanie tradycyjnie wąskiego pojmowania katastrofizmu jako ważnego nurtu w literaturze i kulturze dwudziestolecia międzywojennego lub też jako znaczącego zjawiska w myśli schyłku XIX i XX wieku — oto główny cel referatów zaprezentowanych na konferencji i zamieszczonych w tej książce.

Ze wstępu


Spiss Tresci: http://psp.amu.edu.pl/asset/public/94/180_Katastrofizm_spis.pdf