Monographie

Rafał Matyja, Anna Siewierska-Chmaj, Konrad Pędziwiatr (2015)

Polska polityka migracyjna. W poszukiwaniu nowego modelu

Verlag Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 162
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-235-1759-7

Praca jest interesującym podsumowaniem całości problematyki związanej z procesami migracyjnymi w kontekście Polski i wybranych krajów UE. Wskazuje na istotne elementy działań instytucjonalnych i eksperckich, proponując pewne modyfikacje i sugerując cząstkowe rozwiązania. To ważny głos w debacie, która w Polsce jest słabo słyszalna, a która powinna być jednym z ważniejszych elementów dyskursu o przyszłości RP. Interesujący materiał porównawczy, starannie zebrany materiał na temat dotychczasowych ekspertyz i złożone propozycje, aczkolwiek nierzadko kontrowersyjne, stanowią cenny punkt odniesienia dla ekspertów, urzędników oraz – w dalszej perspektywie – polityków zaangażowanych w problematykę migracyjną.

(Ze strony wydawcy)

  • Polska polityka migracyjna. W poszukiwaniu nowego modelu

    Rezensiert von Dr. Sabina Kubiciel - Lodzińska