Sammelband

Alfred Gall, Jacek Grębowiec, Justyna Kalicińska, Kornelia Kończal, Izabela Surynt (red.) (2015)

Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego

Verlag Oficyna Wydawnicza Atut
Erscheinungsort Wrocław
Sprache Polnisch

ISBN: tom I 978-83-7977-054-0; tom II 978-83-7977-054

Bliskość geograficzna, pokrewieństwa kulturowe i historyczne powiązania niekoniecznie idą w parze z wiedzą na temat kraju sąsiada, a umiejętność posługiwania się językiem obcym nie zapewnia skutecznego komunikowania. „Interakcje" to leksykon obejmujący zagadnienia o kluczowym znaczeniu dla zrozumienia specyfiki polsko-niemieckich oddziaływań: zarówno tych, o których traktują szkolne podręczniki do historii lub które pojawiają się na pierwszych stronach gazet, jak i tych, które dokonują się w mało spektakularnych, codziennych i prywatnych kontekstach.
Zebranych w nim 75 tekstów dotyczy historycznego i współczesnego wymiaru spotkań między Polakami i Niemcami, ich wzajemnej percepcji oraz kulturowych, społecznych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań, które rzutują na charakter i intensywność wzajemnego zainteresowania. Autorzy mają nadzieję, że lektura tego kompendium umożliwi lepsze odczytanie niemieckich kodów kulturowych, polskiego postrzegania Niemiec i Niemców oraz dynamiki polsko-niemieckiej komunikacji.

(Od wydawcy)