Sammelband

Edwin Bendyk, Marcin Popkiewicz, Michał Sutowski, Urszula Papajak (2015)

Polski węgiel (Antologia)

Verlag Krytyka Polityczna
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 302
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-64682-77-3

Dobro człowieka i natury wymaga odejścia od węgla. Transformacja w kierunku niskoemisyjnym zapewni gospodarce nie tylko trwały rozwój i wysokojakościowe miejsca pracy, lecz także rozwiąże problemy polityki zdrowotnej, surowcowej i energetycznej. Jak budować cywilizację powęglową? Antologia ukazuje lokalną specyfikę „Polski węglem stojącej" oraz jej kontekst globalny.

Książka Krytyki Politycznej powstałej przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla wskazuje długofalowe alternatywy dla kopalnych źródeł energii i zatrudnienia w sektorze węglowym. Zarysowuje potencjał zasadniczej „dekarbonizacji" polskiej gospodarki i społeczeństwa oraz kreśli możliwe sojusze polityczne na rzecz jej realizacji. Szczególnie ważne miejsce zajmuje wątek łączący kwestie miejsc pracy i jakości życia w związku z transformacją energetyczną.

(Ze strony wydawcy, więcej tutaj).