Zeitschrift

PIN-Instytut Śląski (seit 2015)

Studia Śląskie 2015, t. 77: Problematyka etniczna i regionalna w polityce polskiej po 1989 roku. Pamięć historyczna a polityka

Abkürzung „Studia Śląskie”, t. 77
Herausgeber PIN-Instytut Śląski
Frequenz halbjährlich
Sprache Polnisch

ISSN: 0039-3355

Studia Śląskie" 2015, t. 77: Problematyka etniczna i regionalna w polityce polskiej po 1989 roku. Pamięć historyczna a polityka

Jesienią 2015 roku w ramach III Kongresu Politologii, zatytułowanego „Odsłony Polityki", odbył się panel naukowy pt. „Problematyka etniczna i regionalna w polityce polskiej po 1989 roku. Pamięć historyczna a polityka". Dyskusja środowiska naukowego z Warszawy, Lublina i Opola koncentrowała się – z jednej strony – na wybranych zagadnieniach polityki polskiej wobec mniejszości narodowych po 1989 roku. Po drugie w trakcie panelu przeanalizowano na wybranych przykładach relacje między pamięcią historyczną a polityką narodowościową i tożsamością narodową.

Większość wygłoszonych wówczas referatów stanowi podstawę bądź punkt wyjścia do tekstów publikowanych w pierwszej części 77 tomu „Studiów". Artykuły przybliżają różne determinanty polityki polskiej wobec mniejszości, w tym historyczne, ustrojowe i polityczne, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości niemieckiej i jej problematyki na Śląsku Opolskim. Relacje między grupami mniejszościowymi a ich pamięcią pokazane są na dwóch przykładach: stosunku mniejszości na Górnym Śląsku do pamięci powstań śląskich oraz roli odgrywanej dla Górnoślązaków przez Tragedię Górnośląską.

W drugiej części tomu zamieszczono artykuły nawiązujące w większości do problematyki mniejszościowej oraz różnorodnej spuścizny kulturowej regionu. Znajduje się tam m.in. artykuł Zbigniewa Bereszyńskiego o wpływie różnorodnych migracji na narodziny mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim oraz trzy przyczynki traktujące o dziedzictwie różnych języków na Śląsku.

Tom niniejszy powstał z inicjatywy i we współpracy z prof. Piotrem Madajczykiem z Zakładu Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych PAN.

(za: Od redakcji)