Nabór na seminarium doktorskie "Polska i Niemcy w Europie" w Centrum im. Willy'ego Brandta

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza nabór na seminarium doktorskie.

U prof. Jochena Roose i dr Elżbiety Opiłowskiej można pisać pracę doktorską w dziedzinie socjologii w zakresie problematyki integracji europejskiej i relacji polsko-niemieckich. Tematami dysertacji mogą być m. in. europeizacja i polsko-niemieckie relacje w odniesieniu do regionów pogranicza, ruchów społecznych, partycypacji społecznej, debat publicznych, postaw, tożsamości, wsparcia społecznego, pracy socjalnej i transnarodowych praktyk społecznych. Także inne tematy szczegówe w zakresie procesów europeizacji i polsko-niemieckich studiów porównawczych są możliwe.

Uczestnicy seminarium doktorskiego otrzymają szerokie wsparcie naukowe w pracy nad projektem doktorskim oraz w zależności od tematu dysertacji pomoc w ubieganiu się o stypendia w Niemczech.

Językiem pracy doktorskiej może być język niemiecki lub angielski.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdują się na stronie: www.wbz.uni.wroc.pl


Kontakt

Jochen Roose