„Studia Śląskie” 2016, tomy 78-79 - Call for Papers

Redakcja „Studiów Śląskich" informuje zainteresowanych autorów, że w 2016 r. przygotowuje do druku dwa monograficzne tomy z tematami przewodnimi. Tom 78 będzie nosił podtytuł: Partia-Naród-Region i będzie stanowił próbę przedstawienia różnych form funkcjonowania partii komunistycznej i organizacji afiliowanych na Śląsku oraz sfer aktywności PPR/PZPR na tym obszarze na gruncie politycznym, społecznym, kulturalnym i gospodarczym. Tom 79 będzie się koncentrował na temacie Górnośląskie miasto w aspektach współczesnych i historycznych. Do publikowania tekstów w nim zapraszamy nie tylko historyków, ale również przedstawicieli nauk społecznych, w tym socjologów, geografów społecznych i ekonomistów.

Zainteresowanych opublikowaniem tekstów w tomie 78 prosimy o nadsyłanie ich na adres redakcji do 31 VIII 2016 r. Na artykuły do tomu 79 czekamy do 15 X 2016 r.

„Studia Śląskie" to czasopismo naukowe PIN-Instytut Śląskiego w Opolu, które w latach 2015-2016 na liście czasopism punktowanych MNiSW posiada 11 punktów. Więcej informacji o półroczniku i wymogach redakcyjnych można znaleźć na stronie internetowej: http://www.instytutslaski.com/studia-slaskie/.

Kontakt

Piotr Pałys