Instytut Dolnośląski

  • ID
  • Wrocław, Polen

Instytut Dolnośląski to nowoczesna instytucja, która stawia sobie za cel promowanie historycznej i kulturowej różnorodności Śląska (ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska).

Instytut Dolnośląski jest promotorem atrakcyjności turystycznej, krajoznawczej i kulturowej regionu dolnośląskiego. Podejmuje tematykę poświęconą Dolnemu Śląskowi w jak najszerszym wymiarze, prowadzi działalność wydawniczą, informacyjną, popularyzatorską, edukacyjną, szkoleniową, badawczą i poradniczą. Stara się łączyć tych, którzy są zainteresowani Dolnym Śląskiem – jego historią, społeczeństwem, kulturą, przyrodą i zabytkami.

Prowadzimy projekty popularyzatorskie oraz badawcze, organizujemy konferencję "Dolnośląskie Tematy", wydajemy kwartalnik "Przystanek Dolny Śląsk" oraz coroczne raporty "Koleją po Dolnym Śląsku".

Chętnie nawiążemy współpracę z organizacjami działającymi w podobnych obszarach, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Zapraszamy!