Sammelband

Piotr Bromber (red.) (2015)

System ochrony zdrowia w Polsce

Verlag CeDeWu
Erscheinungsort Warszawa
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-7556-780-9

W książce „System ochrony zdrowia w Polsce" autorzy skoncentrowali się na wybranych, najczęściej ocenianych aspektach działalności systemu ochrony zdrowia w Polsce. Systemu rozumianego jako całość zdeterminowaną dynamicznym otoczeniem, z założenia składającą się ze współdziałających uczestników – prowadzących swoistego rodzaju grę interesów politycznych, społecznych i ekonomicznych, podejmujących najczęściej określone prawnie działania, finansowane z różnych źródeł.

Kluczem do zrozumienia podjętych rozważań jest problematyka jakości, efektywności, dostępności i bezpieczeństwa zdrowotnego. Są to kategorie, które stanowią o pozycji rankingowej polskiego systemu ochrony zdrowia, ponadto znajdują odzwierciedlenie w diagnozie systemu scharakteryzowanej w świadomości społecznej.

Warto podkreślić, iż prezentowana monografia stanowi faktyczną, a nie tylko deklarowaną próbę połączenia wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Książka jest adresowana jest do osób, które chcą zrozumieć istotę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Szczególnie w zakresie uświadomienia złożoności systemu i procesów w nim zachodzących, jak i różnicy celów jego uczestników. W szerszej perspektywie może stanowić punkt wyjścia do dyskusji o roli państwa w ochronie zdrowia. Ale to już temat na odrębną książkę.

(Od wydawcy)