Konkurs Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską

Minister Sprawiedliwości rozpisał dzisiaj (10 listopada 2015 r.) konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i społecznych aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości. Zachęcamy wszystkich chętnych do wzięcia w nim udziału!

Do konkursu zgłaszane mogą być prace obronione w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2015 roku.

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania środowisk akademickich ekonomicznymi i socjologicznymi problemami związanymi z funkcjonowaniem podmiotów przestrzeni sprawiedliwości, sposobem zarządzania nimi, oraz ich relacjami z otoczeniem społecznym, szczególnie w kontekście celów i kierunków strategicznych zawartych w Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014 – 2020.

Praca magisterska zgłaszana do Konkursu powinna dotyczyć następującej problematyki:
 1. zarządzania instytucjami publicznymi w przestrzeni sprawiedliwości;
 2. efektywności działania instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości;
 3. działalności instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości a rozwiązywanie problemów społecznych;
 4. społecznego wizerunku instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości;
 5. ekonomicznej analizy prawa.

Nagrodami w konkursie są:

 1. nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych;
 2. nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;
 3. nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych.

Nagrodą dodatkową w konkursie może być też dwumiesięczny bezpłatny staż w wybranej przez laureata komórce organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do zgłoszonej pracy należy dołączyć:

 1. wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
 2. zaświadczenie z uczelni poświadczające złożenie i obronienie przesłanej pracy;
 3. opinię recenzenta;
 4. opinię promotora;
 5. życiorys autora wraz z danymi kontaktowymi, zawierającymi adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

Do zgłoszonej pracy można również dołączyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na opublikowanie pracy, w przypadku jej wyróżnienia, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Prace należy nadsyłać na adres poczty elektronicznej: konkurs@ms.gov.pl. Termin zgłaszania prac upływa w dniu 31 maja 2016 roku.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i socjologicznych aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości (liczba pobrań: 444)

Formularz zgłoszeniowy (liczba pobrań: 283)

Kontakt