Monographie

Wojciech Tomasik (2015)

Szalony bieg. Kolej i ciemna nowoczesność

Verlag Instytut Badań Literackich
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 362
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-64703-42-3

Jest to książka o nadciągającej wielkiej katastrofie: tytułowy i metaforyczny „szalony bieg" skończyć się ma wybuchem wojny światowej, moja narracja w zasadzie zatrzymuje się na czerwcu 1914 r., wyjątkowo tylko (i w formie dopowiedzenia) ten czasowy próg przekracza. Jest to także książka o katastrofach o mniejszej skali, w których − gdy widzi się je i analizuje z dzisiejszej perspektywy − dostrzec wypada zapowiedzi tej wielkiej. Ale ma to być przede wszystkim − i tym zdaniem chciałbym uspokoić Czytelnika − książka o europejskiej kulturze z końcówki XIX w. i o polskim w niej udziale.Szalony bieg ma mówić o okresie rozmaicie nazywanym: fin de siècle, la belle epoque, modernizm... O okresie, który, z jednej strony, dopełniał całość, zwaną niekiedy przez kulturoznawców „długim wiekiem XIX", z drugiej zaś − z tej całości dość ostro się wyodrębniał i emancypował.

(ze wstępu autora).

  • Szalony bieg. Kolej i ciemna nowoczesność

    Rezensiert von Dr. Marcin Jarząbek