Sammelband

Justyna Straczuk, Zbigniew Karpiński, Henryk Domański, Dariusz Przybysz (red.) (2016)

Wzory jedzenia a struktura społeczna

Verlag Scholar
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 253
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-7383-794-2

Głównym celem tej książki jest analiza zwyczajów żywieniowych w Polsce. Interesujemy się tym, co, gdzie, kiedy, z kim i w jakich warunkach ludzie jedzą, z jakim nastawieniem spożywają codzienne posiłki.
Czy nawyki żywieniowe odzwierciedlają istotne różnice i nierówności społeczne?
Czy robotnicy i urzędnicy jadają to samo?
Kto częściej chodzi do restauracji: inteligencja czy przedstawiciele biznesu?
Czy obiad jada się w domu, czy w pracy?
Podstawą naszych ustaleń są dane z ogólnopolskiego, reprezentatywnego badania zwyczajów żywieniowych.

(Ze strony wydawcy)

  • Wzory jedzenia a struktura społeczna

    Rezensiert von M.A. Jakub Sawicki