Sammelband

Katarzyna Chmielewska, Grzegorz Wołowiec, Tomasz Żukowski (red.) (2015)

Rok 1966. PRL na zakręcie

Verlag Instytut Badań Literackich PAN
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 409
Reihe Komunizm Idee-Dyskursy-Praktyki
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-64703-06-5

Sprawa nacjonalistycznej legitymizacji, która zdominowała lata 60. i naznaczyła dekady następne, nie dotyczy jedynie władzy komunistycznej i nie można jej redukować do instrumentalnego użycia narodowej symboliki, do "rozgrywania tego motywu". Zjawisko to ma charakter o wiele poważniejszy i polega na umowowaniu w obrazie narodu realnych społecznych pragnień, samorozpoznań, przechwyceń, gier o pozycję symboliczną i legitymizację własnego miejsca w nowym społeczeństwie. Marzec oznacza zderzenie z tą fantazją tożsamościową, która daje siłę nie tylko reakcji Moczarowskiej. Bezsilność w starciu z tym obrazem i stojącą zań formacją - oto niewypowiedziana i przysłonięta treść opozycyjnej traumy. Odtąd żaden projekt, żadna próba społecznej zmiany nie może obejść się bez odwołania do narodowej legitymizacji. Patriotyzm i naród stają się niepodważalnym horyzontem wspólnoty politycznej. Trauma pozostała niema.

(Ze strony wydawcy)

Spis treści
Od Redaktorów
Języki Polityczne
Tomasz Żukowski
Ustanowienie nacjonalistycznego pola dyskursu społecznego. Spór między partią a Kościołem w roku 1966
Grzegorz Wołowiec
Barwy walki i polska droga do socjalizmu
Krzysztof Gajewski
Polska Kronika Filmowa 1966. Walka tysiąclecia z millennium
Bartłomiej Starnawski
Stare wino w nowych dzbanach… czyli o tak zwanej polskiej drodze do socjalizmu jako "pustym znaczącym"
Anna Sobieska
Kłopotliwa anomalia teorii marksistowskiej… O "przymierzu" narodowo-komunisycznym w poublicystyce historyczno-politycznej Zbigniewwa Załuskiego
Opozycje i marginesy
Kajetan Mojsak
Publicystyka polityczna Leszka Kołakowskiego (1955-1975)
Michał Czaja
Od marksizmu do nacjonalizmu – legitymizacja opozycji w latach 1956-1968. Wokół postaci Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego
Bartłomiej Starnawski
Reformacja popaździernikowa. O strukturze argumentacyjnej manifestu lewicowej opozycji politycznej w Liście Otwartym do Partii Jacka Kuronia I Karola Modzelewskiego
Wizje historii
Katarzyna Chmielewska
Ćwiczenia praktyczne z polityki historycznej. Narracje historyczne lat ześćdziesiątych
Aránzazu Calderon Puerta, Tomasz Żukowski
Narracja narodowo-kombatancka versus wątek żydowski w kinie polskim lat sześćdziesiątych
Agnieszka Mrozik
Prządki (po)rewolucyjnej rzeczywistości. Konstruowanie historii lewicy we wspomnieniach polskich komunistek w latach sześćdziesiątych XX wieku
Obyczajowość na rozdrożu
Aleksandra Sekuła
Chłop Kmicicem. Zmiana wyobrażeń tożsamościowych (1960-1999 i dalej)
Eliza Szybowicz
"och, Mam, Mam. Ty jesteś Dziwna matka". Matki i córki w powieściach dla dziewcząt z lat sześćdziesiątych
Anna Zawadzka
Socjalizm niedokończony. O serialach Doktor Ewa i Daleko od szosy
Epilog
Anna Artwińska
"Zasłużona rodzina polska" albo marcowe gry w genealogie
Katarzyna Chmielewska, Tomasz Żukowski
Trauma marca. Epilog

  • Rok 1966. PRL na zakręcie

    Rezensiert von Dr. Hans-Christian Dahlmann

  • Rok 1966. PRL na zakręcie

    Rezensiert von Prof. Malgorzata Fidelis