Monographie

Piotr Korduba (2013)

Ludowość na sprzedaż. Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego, Cepelia, Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Verlag Narodowe Centrum Kultury
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 341
Sprache Polnisch

ISBN: 9788363631390

To książka o fenomenie, jakim w XX wieku było polskie wzornictwo, wnętrzarstwo i moda inspirowana sztuką i rękodziełem ludowym. Mimo że ludowość na sprzedaż może wydawać się dzieckiem czasów peerelowskich, wyrosła jednak z wyrafinowanej koncepcji, którą współtworzyły urzędnicze, naukowe i artystyczne elity międzywojennej Polski. To na wypracowanej wówczas modzie i mechanizmach wytwórczych opierała się Cepelia. Unikatowe przedsiębiorstwo utworzone już w powojennej, komunistycznej Polsce, które wykształciło własny - cepeliowski - styl, naznaczając nim nie tylko oficjalne wnętrza użyteczności publicznej, lecz także polskie mieszkania drugiej połowy XX wieku. Ludowość na sprzedaż była nie tylko sposobem wykorzystania ludowej estetyki w rodzimym wzornictwie, lecz także wielkim, rozciągniętym na przestrzeni różnych okresów projektem o znaczeniu estetycznym, kulturowym, politycznym i gospodarczym.

  • Ludowość na sprzedaż. Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego, Cepelia, Instytut Wzornictwa Przemysłowego

    Rezensiert von PD Dr. Małgorzata Radkiewicz