Sammelband

Jurij Kostjasov, Olga Kurilo, Piotr Zariczny (2012)

Granice i ich pokonywanie na obszarze niemiecko-polsko-rosyjskim

(Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek), 214

ISBN: 978-83-7780-188-8

Głównym tematem niniejszej publikacji są granice i ich pokonywanie na niemiecko-polsko-rosyjskim obszarze kulturowym między Odrą i Niemnem. Polscy, rosyjscy i niemieccy naukowcy przypatrują się obszarom przygranicznym i ich ludności, stosunkom międzynarodowym, życiu codziennemu i tożsamościom, jak również granicom w geopolitycznym i krajowym dyskursie od XVIII do XXI wieku. Temat pogranicza analizowany jest tu z historycznej, politycznej, socjologicznej, kulturowej i ekologicznej perspektywy. W ten sposób uwydatnia się złożoność problemu granicy, który w czasie globalizacji nie stracił na ważności.

(Ze strony wydawcy)