Monographie

Jan Gancewski (2012)

Folwarki państwa zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1466–1525: struktura, produkcja, przemiany, reformy, znaczenie

Verlag Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Erscheinungsort Olsztyn
Seitenzahl(en) 354
Sprache Polnisch

ISBN: 9788363040062

Praca Jana Gancewskiego Folwarki zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1466-1525. Struktura – produkcja – przemiany – reformy – znaczenie ukazuje wybrane ośrodki gospodarki krzyżackiej, zgodnie z sygnalizowanym podtytułem, pod kątem ich działalności gospodarczej, możliwości produkcyjnych i magazynowych oraz zachodzących pod tym względem przekształceń, głównie własnościowych. Prezentowane zagadnienia przedstawiono na tle zjawisk w skali ogólnopaństwowej i powszechnej (na wybranych przykladach).

Rozprawę Autor oparł na źródłach, którymi są w większości archiwalia i edycje źródłowe będące częścią zbiorów Geheimes Staatsarchiv Preuβischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem.

Publikacja składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów, uzupełnionych obszernym wykazem folwarków, spisu tabel i schematów, wykazu skrótów, bibliografii, aneksu ilustracyjnego oraz indeksów.

Znaczący wpływ na wydanie tej pracy miały dwie pozytywne recenzje wydawnicze prof. dr. hab. dr. h. c. mult. Udo Arnolda oraz prof. dr. hab. Andrzeja Wałkówskiego, wskazujące celowość opublikowania rozprawy.

  • Folwarki państwa zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1466–1525: struktura, produkcja, przemiany, reformy, znaczenie

    Rezensiert von Prof. Andrzej Wałkówski