Monographie

Sławomir Kapralski (2012)

Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów

Verlag Wydawnictwo Naukowe Scholar
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 466
Sprache Polnisch

ISBN: 8373834575

„Autor (…) jest wysokiej klasy specjalistą, wolnym od wszelkiej postaci etnocentryzmu i ksenofobii, kompetentnie poruszającym się zarówno w klasycznej problematyce socjologii, antropologii kulturowej oraz etnologii, jak i historii, co daje mu szanse na odważne podejmowanie zagadnień nowych, usytuowanych w wielowymiarowej rzeczywistości społecznej, nie dających się wyjaśnić wyłącznie w ramach jednej dyscypliny naukowej i właściwych jej tradycji oraz paradygmatów. Dlatego też jego badania nad Romami, ich dziejami, teraźniejszością i przewidywalną przyszłością traktuję jako przyczynek do procesu formowania się nowej subdyscypliny nauk społecznych, nazywanej coraz częściej po prostu romologią. Słowami-kluczami w przypadku poszukiwań dr. Sławomira Kapralskiego stają się zarówno teorie socjologiczne, etnologiczne i kulturoznawcze, jak i pojęcia: naród, społeczności romskie, pamięć zbiorowa, tożsamość (we wszystkich jej wymiarach), ksenofobia, stosunki interetniczne, zbrodnia ludobójstwa."

Fragment recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Hieronima Kubiaka

  • Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów

    Rezensiert von Dr. Katrin Stoll