Słownik Polszczyzny XXI wieku

Dygitalizacja Słownika polszczyzny XVI wieku zaczęła się od przeniesienia na nośnik cyfrowy dotychczasowego dorobku. Było to wykonanie planu minimalnego, w myśl którego Słownik ma trafić do wszystkich zainteresowanych na całym świecie.

Realizację tego planu zapoczątkował projekt prof. Janusza S. Bienia, który zamieścił w sieci I tom w postaci skanów w formacie DjVu.

tom I – wersja elektroniczna

W ramach współpracy Instytutu Badań Literackich PAN z Kujawsko-Pomorską Biblioteką Cyfrową (działającą w ramach struktur Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu) zrealizowano dygitalizację wszystkich wydanych do tej pory tomów Słownika wraz z zeszytem próbnym wydanym w 1956 r.
Oprócz możliwości przeglądania skanów w formacie DjVu tomy można przeszukiwać tekstowo, przy czym ze względu na słabą jakość OCR możliwości wyszukiwania informacji są ograniczone.

zeszyt próbny oraz tomy I-XXXVI – wersja elektroniczna w KPBC

Większe możliwości przeszukiwania tomów Słownika w KPBC oferuje wyszukiwarka Poliqarp udostępniona przez Katedrę Lingwistyki Formalnej UW.

Wyszukiwarka Poliqarp dla Słownika polszczyzny XVI wieku w KPBC

W ramach zadań Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN trawają prace nad I etapem dygitalizacji Słownika polszczyzny XVI wieku, obejmującym materiał wydany w tomach w zakresie A-J. Koniec prac zaplanowano na czerwiec 2015, a ich wynikiem będzie publikacja artykułów hasłowych w witrynie internetowej Słownika.

Kontakt