Monographie

Zygmunt Balicki (2015)

Państwo, naród i... polityka polska

Verlag WUW
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 286
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-235-1936-2

Wybór pism Balickiego jest ilustracją powiązań między rolą ideologa i polityka a zaangażowaniem w naukę: socjologię, psychologię, filozofię oraz nauki prawne i polityczne. Uzupełniony jest głosami polemicznymi wobec koncepcji katechizmu nacjonalistycznego, sformułowanymi przez Elizę Orzeszkową, Ludwika Krzywickiego [J. Sierpińskiego] i Włodzimierza Spasowicza. Joanna Kurczewska próbuje ujawniać talenty i umiejętności Balickiego jako oryginalnego konstruktora rzeczywistości społecznej, który w interesujący sposób prowadził metateoretyczny dialog z socjologizmem i psychologizmem francuskim i niemieckim.

Spis treści

(Ze strony wydawcy)

  • Państwo, naród i... polityka polska

    Rezensiert von PD Dr. Rafał Riedel