Sammelband

Paweł Bożyk (red.) (2013)

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską

Verlag AFiB
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 207
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-87444-88-4

Monografia zawiera scenariusze prawdopodobnego kształtowania sie bezpieczeństwa energetycznego Polski w perspektywie 2020 Roku. W kilku przypadkach analizą objęto też następne dziesięciolecie:ma to miejsce wtedy, gdy rok 2030 stanowi horyzont Prognoz Unii Europejskiej i polskiego Ministerstwa Gospodarki wykorzystanych w niniejszym opracowaniu.

Przygotowane oceny w większości mają charakter autorski, opracowane zostały bowiem przez zespół kilkunastu naukowców z polskich uczelni instytucji gospodarczych. Zawierają argumenty "za" i "przeciw" różnym rozwiązaniom problemu bezpieczeństwa energetycznego, od opartego na węglu, przez podporządkowanie pierwotnych źródeł energii nadrzędnemu kryterium narzuconemu przez Unię Europejską w postaci ochrony środowiska naturalnego, aż po scenariusz równorzędnego (z punktu widzenia bezpieczeństwa) traktowania wszystkich źródeł energii.

(Fragment ze Wstępu)

Spis treści:

- Wstęp (Paweł Bożyk)

- Pojęcie i miary bezpieczeństwa energetycznego (Paweł Bożyk, Honorata Nyga-Łukaszewska)

- Modele i scenariusze bezpieczeństwa energetycznego (Paweł Bożyk)

- Bezpieczeństwo energetyczne Polski na tle globalnych trendów na światowym rynku energii (Grażyna Wojtkowska-Łodej)

- Bezpieczeństwo energetyczne Polski na tle Unii Europejskiej i Europy środkowej (Ireneusz Bil)

- Miejsce Unii Europejskiej i Polski na globalnym rynku gazu naturalnego (Janusz K. Komosiński)

- Rosja a bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego do Polski w perspektywie do 2020 roku (Jerzy Rutkowski)

- Ewolucja polskiego modelu bezpieczeństwa energetycznego (Wiesław Iskra)

- Wpływ regulacji unijnych na bezpieczeństwo energetyczne Polski w perspektywie 2020 roku (Tomasz Motowidlak)

- Rola regionalizacji w tworzeniu warunków bezpieczeństwa energetycznego Polski (Dorota Niedziółka)

- Wnioski (Paweł Bożyk)

  • Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską

    Rezensiert von Dr. Falk Flade