Monographie

Wojciech Musiał (2013)

Modernizacja Polski. Polityki rządowe w latach 1918–2004

Verlag Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Erscheinungsort Toruń
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-231-2950-9

"Modernizacja Polski. Polityki rządowe w latach 1918 – 2004" to pierwsza w polskiej literaturze monograficzna próba uchwycenia procesów modernizacji ostatniego stulecia. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza to opis narzędzi metodologicznych i teoretycznych objaśniający fenomen tego procesu społecznego, a także sposoby jego badania. Druga podaje analizie kolejne modernizacyjne skoki w trzech radykalnych i odmiennych co do istoty oraz przebiegu okresach: dwudziestoleciu międzywojennym, Polsce Ludowej, III Rzeczypospolitej.

Książka ukazuje, jak kolejne rządy starały się zaprojektować zmiany społeczne, polityczne i ekonomiczne, tak aby doścignąć państwa wysoko rozwinięte. Badania Wojciecha Musiała pozwalają zrozumieć, jakich przekształceń doświadczyło państwo oraz społeczeństwo. Dostarczają czytelnikowi narzędzi służących zrozumieniu współczesnej pozycji i roli kraju w kontekście międzynarodowym. Autor, opierając się na metodzie studium przypadku, szeroko wykorzystał dane statystyczne oraz dokumenty rządowe. Zapewnia czytelnikowi bezpośredni wgląd w działania podejmowane przez wąskie grono ludzi, decydujące o życiu milionów. Każdy poddany analizie okres dziejów Polski rozpoczyna się „bilansem otwarcia", zapoznającym odbiorcę z zakresem wyzwań i ograniczeń wielkich przemian, a kończący się podsumowaniem, omawiającym efekty stosownych polityk. Autor stawia pod znakiem zapytania możliwość przyspieszonej, wprowadzonej odgórnie przez elity modernizacji i ukazuje rezultaty dotychczas zrealizowanych „skoków ku nowoczesności"

(Ze strony wydawcy)

  • Modernizacja Polski. Polityki rządowe w latach 1918–2004

    Rezensiert von M.A. Adam Suławka