PAUart- Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności

Celem projektu PAUart jest udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców, ikonograficznych zbiorów artystycznych i naukowych przechowywanych w Polskiej Akademii Umiejętności. Począwszy od 2014 roku, sukcesywną digitalizacją i naukowym opracowaniem objęte zostaną zbiory graficzne z Gabinetu Rycin i fotografie ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie oraz fotografie z Fototeki Lanckorońskich PAU i Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. W perspektywie długofalowej projekt zakłada digitalizację całości zbiorów, których liczba szacowana jest obecnie na około 240 tys. obiektów.

Katalog PAUart jest inicjatywą wspomagającą działalność na rzecz rozwoju oraz popularyzacji kultury i nauki, wpisującą się w pełni w misję Polskiej Akademii Umiejętności. Ma na celu upowszechnienie polskiego i kolekcjonowanego przez Polaków światowego dziedzictwa kulturowego. Realizacja zadania w bieżącym roku została dofinansowana z programu Dziedzictwo kulturowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Nr 43664/13) .

Kontakt