Monographie

Ewa Hoffmann-Piotrowska (2014)

Święte awantury. Orto- i heterodoksje Adama Mickiewicza

Verlag Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 465
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-64111-24-2

Święte awantury wyróżnia zainteresowanie tekstami – listami, kazaniami, artykułami, dziennikami, mistycznymi manifestami, umożliwiającymi dostrzeżenie i opisanie prawdziwej roli, jaką odegrał Adam Mickiewicz w historii polskiej myśli. Mickiewicz jako bohater wyłania się z nich jako wybitny intelektualista i człowiek o heroicznych wymiarach moralnych, od najmłodszych lat dążący do ulepszania świata i angażujący w realizację tego zadania najbliższych sobie ludzi – w ten sposób podkreślona została rola, jaką odegrał poeta w historii polskiej myśli.

Dodatkową wartością książki jest wpisany w nią projekt reinterpretacji i ponownej lektury dziedzictwa romantyzmu. Autorka przekonuje, że tytaniczne wysiłki romantyków zapowiadały doświadczenia ideowo-moralne XX wieku.

(Ze strony wydawcy)