Monographie

Jan Sowa (2015)

Inna Rzeczpospolita jest możliwa! Widma przeszłości, wizje przyszłości

Verlag Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 256
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-280-1523-4

Dlaczego w Polsce jest źle? Czy można to zmienić? Minęło ćwierćwiecze od transformacji ustrojowej w Polsce. Choć różne dane wskazują na całkiem dobrą kondycję polskiej gospodarki, społeczeństwo nie jest w najlepszym stanie. Młodzi ludzie masowo emigrują, spada liczba urodzeń, instytucje publiczne są nieefektywne, brakuje poczucia wspólnoty między Polakami, a na scenie politycznej rozgrywa się pełen afer medialny spektakl. Czy istnieje wyjście z tej sytuacji? Jan Sowa, autor szeroko komentowanej książki Fantomowe ciało króla, pokazuje źródła tego stanu rzeczy, obala mity na temat polskiej historii, poddaje błyskotliwej i krytycznej analizie dominujące w Polsce nurty polityczne: konserwatyzm oraz neoliberalizm i w przystępny sposób wskazuje, że istnieje też trzecia droga…

Verlagstext

  • Inna Rzeczpospolita jest możliwa! Widma przeszłości, wizje przyszłości

    Rezensiert von Dr. Agnieszka Zagańczyk-Neufeld