Sammelband

Sebastian Wojciechowski, Anna Potyrała, Anna (red.) (2014)

Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania

Verlag Difin
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 262
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-7930-355-7

W publikacji skoncentrowano się na problematyce współczesnych wyzwań i zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa Polski. Wśród poruszonych kwestii zaprezentowano między innymi płaszczyznę: polityczną, militarną, ekonomiczno-społeczną, prawną, zdrowotną, teleinformatyczną i inne. Zostały one ukazane zarówno w kontekście sytuacji wewnętrznej, jak również w odniesieniu do zmian zachodzących w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa Polski.

Opracowanie omawia w szczególności:

- „twarde" wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski (np. terroryzm) oraz zagrożenia „miękkie"(związane np. z: bezpieczeństwem ludzkim, polityką bezpieczeństwa ekonomicznego czy bezpieczeństwem teleinformatycznym) oraz wskazali zachodzące między nimi interakcji,
- nie tylko przyczyny czy skalę wyzwań i zagrożeń, ale również zalecenia i prognozy dotyczące ich zapobiegania oraz zwalczania.

(Ze strony wydawcy)


  • Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania

    Rezensiert von M.A. Aleksandra Kułaga