Monographie

Andrzej Wawrzusiszyn (2015)

Bezpieczeństwo strategia system. Teoria i praktyka w zarysie

Verlag Difin
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 194
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-7930-649-7

Publikacja ma na celu określenie relacji wynikających z oddziaływania bezpieczeństwa na proces dostosowywania strategii bezpieczeństwa do aktualnego środowiska bezpieczeństwa oraz na kształtowanie skutecznego systemu bezpieczeństwa narodowego zapewniającego bezpieczeństwo państwu, społeczeństwu i jednostce.

Autor przedstawił wiedzę o współczesnym bezpieczeństwie, jego relacjach z globalizacją, zagrożeniach oraz miejscu bezpieczeństwa w systemie polskiej nauki. Zaprezentował proces rozwoju strategii w ujęciu historycznym i współczesnym, kształtowania się strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki i Unii Europejskiej oraz przegląd polskich strategii bezpieczeństwa XX i XXI wieku. Opisał i zarekomendował rozwiązania dla systemu bezpieczeństwa narodowego.

(Ze strony wydawcy)

  • Bezpieczeństwo strategia system. Teoria i praktyka w zarysie

    Rezensiert von Dr. Tomasz Pawłuszko