Monographie

Dominik Wierski (2014)

Sport w polskim kinie 1944–1989

Verlag Wydawnictwo Naukowe Katedra
Erscheinungsort Gdańsk
Seitenzahl(en) 504
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-63434-23-6

„Książka Dominika Wierskiego dotycząca motywów sportowych w kinie polskim w latach 1944-1989 to napisana z rozmachem praca, lokująca się na skrzyżowaniu tradycyjnie pojętego filmoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Autor, korzystając z imponującej filmografii uwzględniającej zarówno filmy fabularne, jak i dokumentalne, powszechnie znane i niszowe, pokazuje uwikłanie sportu w kulturę Polski Ludowej oraz jego istotną i wielokształtną rolę. […] Nie mam wątpliwości, że książka ta znajdzie trwałe miejsce w polskim filmoznawstwie (zwłaszcza tym o nachyleniu historycznym)" (prof. Mariusz Czubaj).

(Ze strony wydawcy)

  • Sport w polskim kinie 1944-1989

    Rezensiert von Prof. Eugeniusz Cezary Król