Sammelband

Izabella Bukraba-Rylska, Wojciech J. Burszta (red.) (2011)

Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie

Verlag Narodowe Centrum Kultury
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 337
Sprache Polnisch

ISBN: 8361587500

Raport jest unikalnym opracowaniem dotyczącym tego, jak jest rozumiana oraz praktykowana kultura przez Polaków, żyjących poza dużymi miastami. Zawiera w sobie, co szczególnie cenne, bardzo drobiazgowa oraz wielowątkową analizę stanu, uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i społecznych funkcjonowania na prowincji tradycyjnych instytucji kultury. Raport pokazuje dobitnie, ze nie ma już czegoś takiego, jak wieś, czy kultura chłopska, ale raczej miastowieś, ludowość, folkloryzm, a jeszcze dokładniej ogromnie hybrydyczne formacje społeczno-kulturowe, które łączą to, co stare i nowe, miejskie i wiejskie, lokalne i globalne.

Dr hab. prof. UAM Marek Krajewski Instytut Socjologii UAM w Poznaniu

  • Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie

    Rezensiert von M.A. Damian Strachota