Sammelband

Marek Bednarski, Kazimierz Wojciech Frieske (red.) (2012)

Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska

Verlag Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Erscheinungsort Warszawa
Seitenzahl(en) 239
Sprache Polnisch

ISBN: 8361125604

Książka jest głosem – wspartym wynikami badań empirycznych – w dyskusji nad rozmaitymi formami zwiększania elastyczności rynku pracy. Okazuje się, że w świetle prezentowanych w książce materiałów empirycznych dotyczących zarówno Polski, jak też i innych krajów UE, uznawany współcześnie za oczywisty, postulat rozbudowywania tzw. 'pozakodeksowych' form zatrudnienia jest bardziej kontrowersyjny, niż mogłoby się zdawać – i dotyczy to nie tylko socjalnych, lecz także gospodarczych konsekwencji zmian na współczesnych rynkach pracy. Na przykład, okazuje się, że na podstawie systematycznych danych UE-SILC możemy stwierdzić, że osoby zatrudnione na czas określony zarabiają średnio o kilkaset złotych mniej od pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony – nawet wtedy, wyeliminuje się wpływ innych czynników wyznaczających wysokość wynagrodzeń. Inna z hipotez testowanych w książce mówi o tym, że społeczna akceptacja dla zatrudnienia na czas określony ma charakter generacyjny: ludzie młodzi częściej, aniżeli starsi uznają, że zatrudnienie na czas określony jest szansą i wyzwaniem.

(ze strony internetowej wydawnictwa)

  • Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska

    Rezensiert von M.A. Peter Wegenschimmel