Sammelband

Kolegium Europy Wschodniej (Hg.) (2014)

Młoda myśl wschodnia

Verlag Kolegium Europy Wschodniej
Erscheinungsort Wrocław
Sprache Polnisch

ISBN: 978-83-7893-192-8

Chcesz zrozumieć polską politykę, polskie ambicje i sentymenty? Jedna z dróg wiedzie poprzez przemyślenie naszego stosunku do Wschodu. To dlatego, począwszy od 1918 roku, każda epoka niepodległej Polski miała swoją młodą wschodnią myśl. Każde pokolenie ma własne podejście, własny styl. Nie ma myślenia o Polsce bez planowania, w jaki sposób mamy być obecni na Wschodzie.

(Ze strony wydawcy)

  • Młoda myśl wschodnia

    Rezensiert von M.A. Magda Wlostowska